Home
 
 
Kako do slike
1.
Izaberite sliku
2.
Stavite ju u vaš projekt za download
3.
Zatražite odobrenje
4.
Po primitku odobrenja skinite slike
Prava kori�tenja
 

TZ Novi Vinodolski je administrator on line foto arhiva i vlasnik prava iskorištavanja autorskih djela fotografija. Administrator kroz evidencije prati potrebe tržišta i kontrolira kvalitetu i iskorištavanje autorskih prava.

  AUTORSKA PRAVA
 • regulirana su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03) i njegovim izmjenama
 • ugovorima između administratora i autora fotografija
 • ugovorima između administratora i korisnika za svako korištenje
 • moralno pravo autora korisnik ispunjava objavom sljedeće adrese: novivinodolski.photonet.hr
 • administrator je nositelj prava iskorištavanja fotografija i odobrenjem ga prenosi na korisnika
 • korisnik dobiva jednokratno pravo korištenja fotografije, bez naknade, ograničeno samo na zahtjev iz registracije
 • za svako novo korištenje dobivenih fotografija korisnik mora zatražiti novo odobrenje
 • korisnik ne može osnivati nova prava iskorištavanja i prenositi ih na treće osobe
 • Korisnik koji fotografije iskoristi u svrhe i na način kako nije ugovoreno, odgovara za štetu autoru i administratoru i trajno gubi pravo korištenja on line foto arhiva administratora.